چند به انگلیسی و فارسی

 
کلمه را به انگلیسی و یا فارسی وارد کنید

ترجمه و معنی چند به انگلیسی و فارسی

چند SEVERAL

ترجمه و معنی کلمات مشابه

چندپشت بعقب برگشتن BACKCRO
چندپهلو MULTILATERAL
چندگان POLYGAMIST
چندگانگي PLURALITY
چندگاني POLYGAMY
چندگوشه POLYGON
چندان VERY , FOLD , SO
چندبر MULTILATERAL
مدیریت اجرایی MBA

کلاس DBA

کلاس زبانمدیریت فروش و بازاریابی

آزمون وکالت آزمون سردفتری

مدیریت پروژه پیشرفته PM

مدیریت ساخت و اجرا

آموزش آنلاین زبان انگلیسی  اقامت و مهاجرت و اعزام دانشجو دانشگاه فراگیر پیام نور مشهد لیست مشاغل لغت نامه دهخدا