گرفتگي به انگلیسی و فارسی

 
کلمه را به انگلیسی و یا فارسی وارد کنید

ترجمه و معنی گرفتگي به انگلیسی و فارسی

گرفتگي MELANCHOLIA , ECLIPSE , CONGESTION , OBSTRUCTION , JAMMING

ترجمه و معنی کلمات مشابه

گرفتگي عضلات CRAMP
گرفتگير DIFFICULT
گرفتگيري DIFFICULTY
مدیریت اجرایی MBA

کلاس DBA

کلاس زبانمدیریت فروش و بازاریابی

آزمون وکالت آزمون سردفتری

مدیریت پروژه پیشرفته PM

مدیریت ساخت و اجرا

آموزش آنلاین زبان انگلیسی  اقامت و مهاجرت و اعزام دانشجو دانشگاه فراگیر پیام نور مشهد لیست مشاغل لغت نامه دهخدا