گريختن به انگلیسی و فارسی

 
کلمه را به انگلیسی و یا فارسی وارد کنید

ترجمه و معنی گريختن به انگلیسی و فارسی

گريختن SLIP , SKEDADDLE , SHUN , ESCAPE , DESERT , RUNAWAY , ABSCOND

ترجمه و معنی کلمات مشابه

گريختن از FLY
گريختن ازمحبس(بازور) JAILBREAK
گريختن(درموردزن ياشوهر) ELOPE
مدیریت اجرایی MBA

کلاس DBA

کلاس زبانمدیریت فروش و بازاریابی

آزمون وکالت آزمون سردفتری

مدیریت پروژه پیشرفته PM

مدیریت ساخت و اجرا

آموزش آنلاین زبان انگلیسی  اقامت و مهاجرت و اعزام دانشجو دانشگاه فراگیر پیام نور مشهد لیست مشاغل لغت نامه دهخدا