گفتگو به انگلیسی و فارسی

 
کلمه را به انگلیسی و یا فارسی وارد کنید

ترجمه و معنی گفتگو به انگلیسی و فارسی

گفتگو TALK , PARLANCE , DIALOGUE , CONVERSE , CONVERSATION , CONFERENCE , DISCUSSION , COLLOQUY

ترجمه و معنی کلمات مشابه

گفتگوءي COLLOQUIAL
گفتگوباخود SOLILOQUY
گفتگودرباره وضع كسب SHOPTALD
گفتگوكردن ARGUE , DISCUSS , NEGOTIATE , COMMUNICATE , SPEAK
گفتگوي دونفري PARLEY
گفتگوي مفصل PALAVER
مدیریت اجرایی MBA

کلاس DBA

کلاس زبانمدیریت فروش و بازاریابی

آزمون وکالت آزمون سردفتری

مدیریت پروژه پیشرفته PM

مدیریت ساخت و اجرا

آموزش آنلاین زبان انگلیسی  اقامت و مهاجرت و اعزام دانشجو دانشگاه فراگیر پیام نور مشهد لیست مشاغل لغت نامه دهخدا