گنج به انگلیسی و فارسی

 
کلمه را به انگلیسی و یا فارسی وارد کنید

ترجمه و معنی گنج به انگلیسی و فارسی

گنج TREASURY , TREASURE , HOARD

ترجمه و معنی کلمات مشابه

گنجاندن ياگنجيدن(باinto) FIT
گنجاندن(بازوروفشار) JAM
گنجانيدن LUG
گنجايش CONTENT , CAPACITY , MODULE , INCLUSION , APTITUDE , BURDEN
گنجايش كشتي برحسب تن TONNAGE
گنجايش(مج) CALIBER
گنجشگ خانگي(جش.) SPARROW
گنجفه CARD
مدیریت اجرایی MBA

کلاس DBA

کلاس زبانمدیریت فروش و بازاریابی

آزمون وکالت آزمون سردفتری

مدیریت پروژه پیشرفته PM

مدیریت ساخت و اجرا

آموزش آنلاین زبان انگلیسی  اقامت و مهاجرت و اعزام دانشجو دانشگاه فراگیر پیام نور مشهد لیست مشاغل لغت نامه دهخدا