گير به انگلیسی و فارسی

 
کلمه را به انگلیسی و یا فارسی وارد کنید

ترجمه و معنی گير به انگلیسی و فارسی

گير SNAG , SCRAPE , JAMMING , TRAP , EMBROGLIO , OBSTACLE , GRIPE , FIX , IMPEDIMENT , IMPASSE , HITCH

ترجمه و معنی کلمات مشابه

گيرا IMPRESSIVE
گيراءي CHARISMA
گيرافتادن TANGLE , STRAND , STICK , PIN
گيرافتادن(مثل دنده هاي ماشين) MESH
گيرانداختن ENTANGLE , KNOT , CIRCUMVENT , INVOLVE , MESH
گيراندن IGNITE
گيرانه TINDER , LIGHTER
گيراوردن GRASP , HOOK
مدیریت اجرایی MBA

کلاس DBA

کلاس زبانمدیریت فروش و بازاریابی

آزمون وکالت آزمون سردفتری

مدیریت پروژه پیشرفته PM

مدیریت ساخت و اجرا

آموزش آنلاین زبان انگلیسی  اقامت و مهاجرت و اعزام دانشجو دانشگاه فراگیر پیام نور مشهد لیست مشاغل لغت نامه دهخدا