گچ به انگلیسی و فارسی

 
کلمه را به انگلیسی و یا فارسی وارد کنید

ترجمه و معنی گچ به انگلیسی و فارسی

گچ STUCCO , PLASTER , CHALK

ترجمه و معنی کلمات مشابه

گچ گيري CAST
گچ بري TORE
گچ بري بالاي ديوارزيرسقف CORNICE
گچ بري دوربخاري MANTELPIECE
گچ تخته PLASTERBOARD
گچ زدن PLASTER
گچ كاري روي بنا STUCCO
گچ كاري كردن STUCCO
مدیریت اجرایی MBA

کلاس DBA

کلاس زبانمدیریت فروش و بازاریابی

آزمون وکالت آزمون سردفتری

مدیریت پروژه پیشرفته PM

مدیریت ساخت و اجرا

آموزش آنلاین زبان انگلیسی  اقامت و مهاجرت و اعزام دانشجو دانشگاه فراگیر پیام نور مشهد لیست مشاغل لغت نامه دهخدا