abduct به انگلیسی و فارسی

 
کلمه را به انگلیسی و یا فارسی وارد کنید

ترجمه و معنی abduct به انگلیسی و فارسی

abduct ربودن ، دزدیدن (شخص)، دور کردن ، آدم دزدیدن ، از مرکز بدن دور کردن (طب)

ترجمه و معنی کلمات مشابه

abduction عمل ربودن (زن و بچه و غیره )، ربایش، دورشدگی، (طب) دوری از مرکز بدن ، قیاسی، قیاس
abductor آدمدزد، آدمربا، دور کننده ، (طب) عضله دور کننده
مدیریت اجرایی MBA

کلاس DBA

کلاس زبانمدیریت فروش و بازاریابی

آزمون وکالت آزمون سردفتری

مدیریت پروژه پیشرفته PM

مدیریت ساخت و اجرا

آموزش آنلاین زبان انگلیسی  اقامت و مهاجرت و اعزام دانشجو دانشگاه فراگیر پیام نور مشهد لیست مشاغل لغت نامه دهخدا