abstract به انگلیسی و فارسی

 
کلمه را به انگلیسی و یا فارسی وارد کنید

ترجمه و معنی abstract به انگلیسی و فارسی

abstract مجرد، انتزاعی، چکیده ، چکیده کردن ( vt):ربودن ، بردن ، کش رفتن ، خلاصه کردن ، جداکردن ، تجزیه کردن ، جوهرگرفتن از، عاری ازکیفیات واقعی(در مورد هنرهای ظریف)نمودن ، ( adj):خلاصه ، مجمل، خلاصه ئکتاب، مجرد، مطلق، خیالی، غیرعملی، بیمسمی، خشک ، معنوی، صریح، زبده ، انتزاعی، (اسم)معنی

ترجمه و معنی کلمات مشابه

abstract noun (د )اسم معنی (مانندwisdom)
abstracted مجزا، پریشان خیال، مختصر
abstraction تجرید، انتزاع، چکیدگی تجرد، پریشان حواسی، اختلاس، دزدی، ربایش، بیخبری از کیفیات واقعی و ظاهری، برآهنگ
abstractionism مکتبی که از کیفیات واقعی هنر دوراست، خیال بافی
abstractive تجردی، موجد تجرد، رباینده ، اغفال کننده
مدیریت اجرایی MBA

کلاس DBA

کلاس زبانمدیریت فروش و بازاریابی

آزمون وکالت آزمون سردفتری

مدیریت پروژه پیشرفته PM

مدیریت ساخت و اجرا

آموزش آنلاین زبان انگلیسی  اقامت و مهاجرت و اعزام دانشجو دانشگاه فراگیر پیام نور مشهد لیست مشاغل لغت نامه دهخدا