bamboo به انگلیسی و فارسی

 
کلمه را به انگلیسی و یا فارسی وارد کنید

ترجمه و معنی bamboo به انگلیسی و فارسی

bamboo (گ ش ) خیزران ، نی هندی، چوب خیزران ، عصای خیزران ، ساخته شده از نی

ترجمه و معنی کلمات مشابه

bamboo curtain سرحدات چین کمونیست، مانع، پرده ئ حصیری
bamboozle گول زدن ، ریشخند کردن
bamboozlement ریشخند، فریب
مدیریت اجرایی MBA

کلاس DBA

کلاس زبانمدیریت فروش و بازاریابی

آزمون وکالت آزمون سردفتری

مدیریت پروژه پیشرفته PM

مدیریت ساخت و اجرا

آموزش آنلاین زبان انگلیسی  اقامت و مهاجرت و اعزام دانشجو دانشگاه فراگیر پیام نور مشهد لیست مشاغل لغت نامه دهخدا