color به انگلیسی و فارسی

 
کلمه را به انگلیسی و یا فارسی وارد کنید

ترجمه و معنی color به انگلیسی و فارسی

color رنگ ، فام، بشره ، تغییر رنگ دادن ، رنگ کردن ، ملون کردن

ترجمه و معنی کلمات مشابه

color blind رنگ کور، فاقد حساسیت نسبت برنگ
colorable رنگ پذیر، ساختگی، جعلی
coloration فن رنگرزی، حالت رنگ پذیری، رنگ آمیزی
colored رنگی، ملون ، نژادهای غیر سفید پوست، رنگین
colorfast دارای رنگ ثابت، رنگ نرو
colorful رنگارنگ
colorific رنگ آور، رنگ ده
colorimeter رنگ سنج
مدیریت اجرایی MBA

کلاس DBA

کلاس زبانمدیریت فروش و بازاریابی

آزمون وکالت آزمون سردفتری

مدیریت پروژه پیشرفته PM

مدیریت ساخت و اجرا

آموزش آنلاین زبان انگلیسی  اقامت و مهاجرت و اعزام دانشجو دانشگاه فراگیر پیام نور مشهد لیست مشاغل لغت نامه دهخدا