colour به انگلیسی و فارسی

 
کلمه را به انگلیسی و یا فارسی وارد کنید

ترجمه و معنی colour به انگلیسی و فارسی

colour رنگ ، فام، بشره ، تغییر رنگ دادن ، رنگ کردن ، ملون کردن

ترجمه و معنی کلمات مشابه

colourable رنگ پذیر، ساختگی، جعلی
colouration فن رنگرزی، حالت رنگ پذیری، رنگ آمیزی
coloured رنگی، ملون ، نژادهای غیر سفید پوست، رنگین
colourful رنگارنگ
colouring رنگ آمیزی
colourless بی رنگ ، کم رنگ ، رنگ پریده ، غیر جالب، بیمزه
coloursit رنگ زن ، نقاش




مدیریت اجرایی MBA

کلاس DBA

کلاس زبان



مدیریت فروش و بازاریابی

آزمون وکالت آزمون سردفتری

مدیریت پروژه پیشرفته PM

مدیریت ساخت و اجرا

آموزش آنلاین زبان انگلیسی  اقامت و مهاجرت و اعزام دانشجو دانشگاه فراگیر پیام نور مشهد لیست مشاغل لغت نامه دهخدا