compose به انگلیسی و فارسی

 
کلمه را به انگلیسی و یا فارسی وارد کنید

ترجمه و معنی compose به انگلیسی و فارسی

compose سرودن ، ساختن ، درست کردن ، تصنیف کردن

ترجمه و معنی کلمات مشابه

composed ترکیب شده ، مرکب، آرام، خونسرد
composer سراینده ، نویسنده ، سازنده ، مصنف، آهنگ ساز
مدیریت اجرایی MBA

کلاس DBA

کلاس زبانمدیریت فروش و بازاریابی

آزمون وکالت آزمون سردفتری

مدیریت پروژه پیشرفته PM

مدیریت ساخت و اجرا

آموزش آنلاین زبان انگلیسی  اقامت و مهاجرت و اعزام دانشجو دانشگاه فراگیر پیام نور مشهد لیست مشاغل لغت نامه دهخدا