course به انگلیسی و فارسی

 
کلمه را به انگلیسی و یا فارسی وارد کنید

ترجمه و معنی course به انگلیسی و فارسی

course ( n): دوره ، مسیر، روش، جهت، جریان ، ( باin) درطی، درضمن ، بخشی از غذا، آموزه ، آموزگان ، ( vi and vt): دنبال کردن ، بسرعت حرکت دادن ، چهار نعل رفتن

ترجمه و معنی کلمات مشابه

courser اسب تندرو
مدیریت اجرایی MBA

کلاس DBA

کلاس زبانمدیریت فروش و بازاریابی

آزمون وکالت آزمون سردفتری

مدیریت پروژه پیشرفته PM

مدیریت ساخت و اجرا

آموزش آنلاین زبان انگلیسی  اقامت و مهاجرت و اعزام دانشجو دانشگاه فراگیر پیام نور مشهد لیست مشاغل لغت نامه دهخدا