cuspid به انگلیسی و فارسی

 
کلمه را به انگلیسی و یا فارسی وارد کنید

ترجمه و معنی cuspid به انگلیسی و فارسی

cuspid (تش ) دندان نوک تیز، دندان نیش، دندان انیاب

ترجمه و معنی کلمات مشابه

cuspidate نوک دار، شاخدار، منتهی به نوک تیز
cuspidor تف دان ، خلط دان
مدیریت اجرایی MBA

کلاس DBA

کلاس زبانمدیریت فروش و بازاریابی

آزمون وکالت آزمون سردفتری

مدیریت پروژه پیشرفته PM

مدیریت ساخت و اجرا

آموزش آنلاین زبان انگلیسی  اقامت و مهاجرت و اعزام دانشجو دانشگاه فراگیر پیام نور مشهد لیست مشاغل لغت نامه دهخدا