deliver به انگلیسی و فارسی

 
کلمه را به انگلیسی و یا فارسی وارد کنید

ترجمه و معنی deliver به انگلیسی و فارسی

deliver آزادکردن ، نجات دادن ، تحویل دادن ، ایراد کردن (نطق وغیره )، رستگار کردن

ترجمه و معنی کلمات مشابه

deliverable قابل تحویل
deliverance رهائی، رستگاری
delivery تحویلتحویل، رهائی، فراغت از زایمان ، تسلیم
مدیریت اجرایی MBA

کلاس DBA

کلاس زبانمدیریت فروش و بازاریابی

آزمون وکالت آزمون سردفتری

مدیریت پروژه پیشرفته PM

مدیریت ساخت و اجرا

آموزش آنلاین زبان انگلیسی  اقامت و مهاجرت و اعزام دانشجو دانشگاه فراگیر پیام نور مشهد لیست مشاغل لغت نامه دهخدا