desolate به انگلیسی و فارسی

 
کلمه را به انگلیسی و یا فارسی وارد کنید

ترجمه و معنی desolate به انگلیسی و فارسی

desolate ویران کردن ، از آبادی انداختن ، مخروبه کردن ، ویران ، بی جمعیت، متروک ، حزین

ترجمه و معنی کلمات مشابه

desolater ویران گر، ویران کننده ، متروک کننده
مدیریت اجرایی MBA

کلاس DBA

کلاس زبانمدیریت فروش و بازاریابی

آزمون وکالت آزمون سردفتری

مدیریت پروژه پیشرفته PM

مدیریت ساخت و اجرا

آموزش آنلاین زبان انگلیسی  اقامت و مهاجرت و اعزام دانشجو دانشگاه فراگیر پیام نور مشهد لیست مشاغل لغت نامه دهخدا