engage به انگلیسی و فارسی

 
کلمه را به انگلیسی و یا فارسی وارد کنید

ترجمه و معنی engage به انگلیسی و فارسی

engage بکارگماشتن ، گرفتن ، استخدامکردن ، نامزدکردن ، متعهد کردن ، از پیش سفارش دادن ، مجذوب کردن ، درهمانداختن ، گیردادن ، گروگذاشتن ، گرودادن ، ضامن کردن ، عهد کردن ، قول دادن

ترجمه و معنی کلمات مشابه

engaged نامزد شده ، سفارش شده
engagement نامزدی، اشتغال، مشغولیت
مدیریت اجرایی MBA

کلاس DBA

کلاس زبانمدیریت فروش و بازاریابی

آزمون وکالت آزمون سردفتری

مدیریت پروژه پیشرفته PM

مدیریت ساخت و اجرا

آموزش آنلاین زبان انگلیسی  اقامت و مهاجرت و اعزام دانشجو دانشگاه فراگیر پیام نور مشهد لیست مشاغل لغت نامه دهخدا