exceed به انگلیسی و فارسی

 
کلمه را به انگلیسی و یا فارسی وارد کنید

ترجمه و معنی exceed به انگلیسی و فارسی

exceed تجاوز کردن ، متجاوز بودن متجاوز شدن از، تجاوزکردن از، بالغ شدن بر، قدم فراتر نهادن ، تخطیکردن از، عقب گذاشتن

ترجمه و معنی کلمات مشابه

exceeding سبقت و پیشی، زیاده روی، زیادتی، خیلی زیاد
exceedingly بحد زیاد
مدیریت اجرایی MBA

کلاس DBA

کلاس زبانمدیریت فروش و بازاریابی

آزمون وکالت آزمون سردفتری

مدیریت پروژه پیشرفته PM

مدیریت ساخت و اجرا

آموزش آنلاین زبان انگلیسی  اقامت و مهاجرت و اعزام دانشجو دانشگاه فراگیر پیام نور مشهد لیست مشاغل لغت نامه دهخدا