fine به انگلیسی و فارسی

 
کلمه را به انگلیسی و یا فارسی وارد کنید

ترجمه و معنی fine به انگلیسی و فارسی

fine جریمه ، تاوان ، غرامت، جریمه کردن ، جریمه گرفتن از، صاف کردن ، کوچک کردن ، صاف شدن ، رقیق شدن ، خوب، فاخر، نازک ، عالی، لطیف، نرم، ریز، شگرف

ترجمه و معنی کلمات مشابه

fine arts هنرهای زیبا
fine tuning میزان سازی دقیق
finely بطورعالی یا ظریف یا ریز
finery زیور، آرایش، زر و زیور، جامه پر زرق و برق، کارخانه تصفیه فلزات
fines خاکه ، چیز خاک شده
finespun ریز بافت، نازک رشته
finesse ظرافت، نکته بینی، دقت، زیرکی بکار بردن
مدیریت اجرایی MBA

کلاس DBA

کلاس زبانمدیریت فروش و بازاریابی

آزمون وکالت آزمون سردفتری

مدیریت پروژه پیشرفته PM

مدیریت ساخت و اجرا

آموزش آنلاین زبان انگلیسی  اقامت و مهاجرت و اعزام دانشجو دانشگاه فراگیر پیام نور مشهد لیست مشاغل لغت نامه دهخدا