had به انگلیسی و فارسی

 
کلمه را به انگلیسی و یا فارسی وارد کنید

ترجمه و معنی had به انگلیسی و فارسی

had زمان ماضی واسم مفعول فعل have

ترجمه و معنی کلمات مشابه

haddock (ج ش ) ماهی روغن کوچک ، قسمی ماهی
hade (ز ش ) میل، کجی، شیب تمام، تمایل پیدا کردن
hades (افسانه یونان ) عالم اسفل، جهنم
hadj (hajj) حج، زیارت حج، حاجی
hadji (hajji) حج، زیارت حج، حاجی
hadn't (not had) نداشت، ندارد، نبایستی
مدیریت اجرایی MBA

کلاس DBA

کلاس زبانمدیریت فروش و بازاریابی

آزمون وکالت آزمون سردفتری

مدیریت پروژه پیشرفته PM

مدیریت ساخت و اجرا

آموزش آنلاین زبان انگلیسی  اقامت و مهاجرت و اعزام دانشجو دانشگاه فراگیر پیام نور مشهد لیست مشاغل لغت نامه دهخدا