halt به انگلیسی و فارسی

 
کلمه را به انگلیسی و یا فارسی وارد کنید

ترجمه و معنی halt به انگلیسی و فارسی

halt ایست، مکث، درنگ ، سکته ، ایست کردن ، مکث کردن ، لنگیدن توقف، متوقف کردن ، متوقف شدن

ترجمه و معنی کلمات مشابه

halt instruction دستورالعمل توقف
halter افسار، تسمه ، افسار کردن ، پالهنگ ، مهار، (وزنه برداری) هالتر، طناب چوبه دار
halterbreak کره اسب را برای پرش از روی کمند تربیت کردن
halting مکث دار، سکته دار، غیر مداوم
مدیریت اجرایی MBA

کلاس DBA

کلاس زبانمدیریت فروش و بازاریابی

آزمون وکالت آزمون سردفتری

مدیریت پروژه پیشرفته PM

مدیریت ساخت و اجرا

آموزش آنلاین زبان انگلیسی  اقامت و مهاجرت و اعزام دانشجو دانشگاه فراگیر پیام نور مشهد لیست مشاغل لغت نامه دهخدا