i به انگلیسی و فارسی

 
کلمه را به انگلیسی و یا فارسی وارد کنید

ترجمه و معنی i به انگلیسی و فارسی

i (د ) اول شخص مفرد، من (درحال مفعولی me گفته میشود)، نهمین حرف الفبای انگلیسی

ترجمه و معنی i به انگلیسی و فارسی

i (د ) اول شخص مفرد، من (درحال مفعولی me گفته میشود)، نهمین حرف الفبای انگلیسی

ترجمه و معنی کلمات مشابه

i'd مخفف should I و would Iبمعنی من میبایستی و had Iبمعنی من باید و من داشتم
i've have I
io bound با تنگنای ورودی و خروجی
io clirk متصدی ورودی و خروجی
io inputoutput ورودی و خروجی
io interrupt وقفه ورودی و خروجی
iamatology مبحث دارو شناسی پزشکی
iamb (iambus) وتد مجموع، یک هجای کوتاه و یک هجای بلند
مدیریت اجرایی MBA

کلاس DBA

کلاس زبانمدیریت فروش و بازاریابی

آزمون وکالت آزمون سردفتری

مدیریت پروژه پیشرفته PM

مدیریت ساخت و اجرا

آموزش آنلاین زبان انگلیسی  اقامت و مهاجرت و اعزام دانشجو دانشگاه فراگیر پیام نور مشهد لیست مشاغل لغت نامه دهخدا