left به انگلیسی و فارسی

 
کلمه را به انگلیسی و یا فارسی وارد کنید

ترجمه و معنی left به انگلیسی و فارسی

left چپ(n and adv and adj): چپ، درطرف چپ، جناح چپ، (leave of past): زمان ماضی فعل leave

ترجمه و معنی کلمات مشابه

left hand واقع در دست چپ، دست چپی، کجدست چپ
left hand side سمت چپ
left handed چپ دست، واقع در سمت چپ، ناشی
left hander آدم چپ دست، دست چپی
left heart (تش ) قلب چپ، نیمه چپ قلب
left justified هم تراز شده از چپ
left justify هم تراز کردن از چپ
left shift تغییر مکان به چپ
مدیریت اجرایی MBA

کلاس DBA

کلاس زبانمدیریت فروش و بازاریابی

آزمون وکالت آزمون سردفتری

مدیریت پروژه پیشرفته PM

مدیریت ساخت و اجرا

آموزش آنلاین زبان انگلیسی  اقامت و مهاجرت و اعزام دانشجو دانشگاه فراگیر پیام نور مشهد لیست مشاغل لغت نامه دهخدا