lick به انگلیسی و فارسی

 
کلمه را به انگلیسی و یا فارسی وارد کنید

ترجمه و معنی lick به انگلیسی و فارسی

lick لیس، لیسه ، لیسیدن ، زبان زدن ، زبانه کشیدن ، فرا گرفتن ، تازیانه زدن ، مغلوبکردن

ترجمه و معنی کلمات مشابه

lick into shape بشکل در آوردن ( کنایه از بچه خرساست که دراثرلیسیدن مادرش بصورت تمیزی درمیاید)
lickerish مشتاق، مایل، آشپزماهر، اشتهاآور، هوس ران
lickety split (ز ع - آمر) باعجله ، باسرعت وتعجیل
licking لیس زنی، لیس، شلاق زنی، بشکل درآوری
lickspittle کاسه لیس، بادنجان دور قاب چین




مدیریت اجرایی MBA

کلاس DBA

کلاس زبان



مدیریت فروش و بازاریابی

آزمون وکالت آزمون سردفتری

مدیریت پروژه پیشرفته PM

مدیریت ساخت و اجرا

آموزش آنلاین زبان انگلیسی  اقامت و مهاجرت و اعزام دانشجو دانشگاه فراگیر پیام نور مشهد لیست مشاغل لغت نامه دهخدا