quail به انگلیسی و فارسی

 
کلمه را به انگلیسی و یا فارسی وارد کنید

ترجمه و معنی quail به انگلیسی و فارسی

quail (ج ش ) بلدرچین ، وشم، بدبده ، شانه خالی کردن ، از میدان دررفتن ، ترسیدن ، مردن ، پژمرده شدن ، لرزیدن ، بیاثر بودن ، دلمه شدن
مدیریت اجرایی MBA

کلاس DBA

کلاس زبانمدیریت فروش و بازاریابی

آزمون وکالت آزمون سردفتری

مدیریت پروژه پیشرفته PM

مدیریت ساخت و اجرا

آموزش آنلاین زبان انگلیسی  اقامت و مهاجرت و اعزام دانشجو دانشگاه فراگیر پیام نور مشهد لیست مشاغل لغت نامه دهخدا