ravel به انگلیسی و فارسی

 
کلمه را به انگلیسی و یا فارسی وارد کنید

ترجمه و معنی ravel به انگلیسی و فارسی

ravel (دربافندگی) شانه مخصوص جداکردن تارهای نخ، پیچ انداختن در، گره دار کردن ، دام بلا، چیز در هم پیچیده ، نخ گوریده ، گوریدگی، از هم جدا کردن الیاف

ترجمه و معنی کلمات مشابه

ravelment گوریدگی
مدیریت اجرایی MBA

کلاس DBA

کلاس زبانمدیریت فروش و بازاریابی

آزمون وکالت آزمون سردفتری

مدیریت پروژه پیشرفته PM

مدیریت ساخت و اجرا

آموزش آنلاین زبان انگلیسی  اقامت و مهاجرت و اعزام دانشجو دانشگاه فراگیر پیام نور مشهد لیست مشاغل لغت نامه دهخدا