rouse به انگلیسی و فارسی

 
کلمه را به انگلیسی و یا فارسی وارد کنید

ترجمه و معنی rouse به انگلیسی و فارسی

rouse رم دادن ، از خواب بیدار شدن ، حرکت دادن ، بهم زدن ، بهیجان در آوردن ، میگساری، بیداری

ترجمه و معنی کلمات مشابه

rouser برانگیزنده ، دروغ شاخدار، دروغ خیلی بزرگ ، مایه حیرت
مدیریت اجرایی MBA

کلاس DBA

کلاس زبانمدیریت فروش و بازاریابی

آزمون وکالت آزمون سردفتری

مدیریت پروژه پیشرفته PM

مدیریت ساخت و اجرا

آموزش آنلاین زبان انگلیسی  اقامت و مهاجرت و اعزام دانشجو دانشگاه فراگیر پیام نور مشهد لیست مشاغل لغت نامه دهخدا