through به انگلیسی و فارسی

 
کلمه را به انگلیسی و یا فارسی وارد کنید

ترجمه و معنی through به انگلیسی و فارسی

through ازمیان ، از طریق، بواسطه ، در ظرف، سرتاسر(thru) از میان ، از وسط، از توی، بخاطر، بواسطه ، سرتاسر، از آغاز تا انتها، کاملا، تمام شده ، تمام

ترجمه و معنی کلمات مشابه

throughither (throughother) دستپاچه ، پریشانحال
throughother (throughither) دستپاچه ، پریشانحال
throughout سراسر، تماما، از درون و بیرون ، بکلی
throughput توان عملیاتی، حاصل کار
مدیریت اجرایی MBA

کلاس DBA

کلاس زبانمدیریت فروش و بازاریابی

آزمون وکالت آزمون سردفتری

مدیریت پروژه پیشرفته PM

مدیریت ساخت و اجرا

آموزش آنلاین زبان انگلیسی  اقامت و مهاجرت و اعزام دانشجو دانشگاه فراگیر پیام نور مشهد لیست مشاغل لغت نامه دهخدا