tint به انگلیسی و فارسی

 
کلمه را به انگلیسی و یا فارسی وارد کنید

ترجمه و معنی tint به انگلیسی و فارسی

tint رنگ ، ته رنگ ، رنگ مختصر، سایه ئرنگ ، دارای ته رنگ یاسایه رنگ نمودن

ترجمه و معنی کلمات مشابه

tinter رنگرز، رنگ کننده ، رنگ پس دهنده
tintinnabulary شبیه صدای زنگ ، دارای طنین
tintinnabulation جرنگ جرنگ ، طنین زنگ ، طنین ناقوس
tintless بی رنگ ، بدون سایه رنگ
tintometer رنگ سنج
مدیریت اجرایی MBA

کلاس DBA

کلاس زبانمدیریت فروش و بازاریابی

آزمون وکالت آزمون سردفتری

مدیریت پروژه پیشرفته PM

مدیریت ساخت و اجرا

آموزش آنلاین زبان انگلیسی  اقامت و مهاجرت و اعزام دانشجو دانشگاه فراگیر پیام نور مشهد لیست مشاغل لغت نامه دهخدا