vanquish به انگلیسی و فارسی

 
کلمه را به انگلیسی و یا فارسی وارد کنید

ترجمه و معنی vanquish به انگلیسی و فارسی

vanquish درهم شکستن ، پیروز شدن بر، شکست دادن ، مغلوب ساختن

ترجمه و معنی کلمات مشابه

vanquishable شکست پذیر، پیروز شدنی، غلبه کردنی
vanquisher غلبه کننده ، پیروز
مدیریت اجرایی MBA

کلاس DBA

کلاس زبانمدیریت فروش و بازاریابی

آزمون وکالت آزمون سردفتری

مدیریت پروژه پیشرفته PM

مدیریت ساخت و اجرا

آموزش آنلاین زبان انگلیسی  اقامت و مهاجرت و اعزام دانشجو دانشگاه فراگیر پیام نور مشهد لیست مشاغل لغت نامه دهخدا