watt به انگلیسی و فارسی

 
کلمه را به انگلیسی و یا فارسی وارد کنید

ترجمه و معنی watt به انگلیسی و فارسی

watt وات، واحد اندازه گیری الکتریسیته

ترجمه و معنی کلمات مشابه

wattage قدرت، توان برحسب واتقدرت، توان برحسب واتمقدار نیروی برق بر حسب وات
wattle چپر، ترکه برای ساختن سبد، ترکه ، جگن ، نرده گذاری کردن ، بستن ، پیچیدن
مدیریت اجرایی MBA

کلاس DBA

کلاس زبانمدیریت فروش و بازاریابی

آزمون وکالت آزمون سردفتری

مدیریت پروژه پیشرفته PM

مدیریت ساخت و اجرا

آموزش آنلاین زبان انگلیسی  اقامت و مهاجرت و اعزام دانشجو دانشگاه فراگیر پیام نور مشهد لیست مشاغل لغت نامه دهخدا